Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Microwave Chemical Reactor MCR-3A 1
3D Printing Machine N/A 1
Ultrasonic Cell Breaker SCIENTZ 1
Planetary High Energy Ball Miller DECO 1
Centrifugal Machine 80-2B 1
Ultrasonic Cell Pulverizer 96-IIN 1
Gửi email cho nhà cung cấp này