Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CCC CCC CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE Electric heating mattress (healthy warm mattress) 2018-08-31 ~ 2023-08-31 Đã xác minh
AAA  ENTERPRISE CREDIT EVEALUATION AAA ENTERPRISE CREDIT EVEALUATION CHINA LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES INVESTIMENT AND DEVELOPMENT ASSOCIATION ENTERPRISES CREDIT EVALUATION AAA LEVEL 2018-07-01 ~ 2021-07-01 Đã xác minh
ISO13485 ISO13485 Other Production and sales of selfheating support, functional mattress (export to Indonesia, Norway). 2018-10-10 ~ 2021-10-10 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Production and sales of functional home textiles. 2018-10-24 ~ 2021-10-24 Đã xác minh
ISO13485 ISO13485 UKAS Production and sales of Self heating support,functional mattress 2018-10-10 ~ 2021-10-10 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Test Report Test Report Other Leather 2018-05-09 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Test Report Test Report Other A pair of Black and Red Kneepad 2019-04-30 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Test Report Test Report Other A piece of Black Composite Fabric 2019-05-13 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Test Report Test Report Other Protector (Waist/Knee/Neck) 2019-06-13 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Other 2019-06-26 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE BEIDE Sports Support 2019-09-15 ~ Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
knee brace ZL 2016 3 0433446.3 knee brace APPEARANCE_DESIGN 2016-08-28 ~ 2026-08-28 Đã xác minh
neck brace ZL 2016 3 0433448.2 neck brace APPEARANCE_DESIGN 2016-08-28 ~ 2026-08-28 Đã xác minh
Bag style waist support belt ZL 2015 2 0588368.4 Bag style waist support belt UTILITY_MODEL 2015-08-06 ~ 2025-08-06 Đã xác minh
waist brace ZL 2016 3 0433435.5 waist brace APPEARANCE_DESIGN 2016-08-28 ~ 2026-08-28 Đã xác minh
Tourmaline Health Waist Brace ZL 2012 2 0358316.4 Tourmaline Health Waist Brace UTILITY_MODEL 2012-07-20 ~ 2022-07-20 Đã xác minh
Far infrared physiotherapy shawl ZL 2017 2 0814998.8 Far infrared physiotherapy shawl UTILITY_MODEL 2017-07-07 ~ 2027-07-07 Đã xác minh
Tourmaline Health Care Protector ZL 2017 2 0814899.X Tourmaline Health Care Protector UTILITY_MODEL 2017-07-07 ~ 2027-07-07 Đã xác minh
Double-sided waist belt ZL 2013 2 0467440.9 Double-sided waist belt UTILITY_MODEL 2013-07-30 ~ 2023-07-30 Đã xác minh
Car memory pillow ZL 2017 2 0814912.1 Car memory pillow UTILITY_MODEL 2017-07-07 ~ 2027-07-07 Đã xác minh
a functional waist support ZL 2017 2 0814991.6 a functional waist support UTILITY_MODEL 2017-07-07 ~ 2027-07-07 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này